Quan sát hình 1, kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên.

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Những cây trồng chính ở Tây Nguyên là...

Quan sát hình 1, kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những cây trồng chính ở Tây Nguyên là:

- Cao su

- Cà phê

- Hồ tiêu

- Chè

...

Các bài liên quan