Quan sát hình 1, kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên.

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên