Quan sát hình 1, em hãy: Chỉ vị trí Hải Phòng trên lược đồ và cho biết Hải Phòng giáp các tỉnh nào

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Hải Phòng giáp các tỉnh...

Quan sát hình 1, em hãy: Chỉ vị trí Hải Phòng trên lược đồ và cho biết Hải Phòng giáp các tỉnh nào 

GỢI Ý LÀM BÀI

Hải Phòng giáp các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình

Các bài liên quan: - Bài 16. Thành phố Hải Phòng