Quan sát các hình trên và mô tả quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ như bàn, ghế.

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Quy trình làm ra các sản phẩm đồ gõ như bàn, ghế là...

Quan sát các hình trên và mô tả quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ như bàn, ghế.

GỢI Ý LÀM BÀI

Quy trình làm ra các sản phẩm đồ gõ như bàn, ghế là:

- Đầu tiên, gỗ được đốn từ cây, sau đó vận chuyển về xưởng

- Tại xưởng, người ta cưa, xẻ gỗ

- Sau đó người nghệ nhân làm ra các sản phẩm đồ gỗ tại xưởng mộc