SGK Toán lớp 2 - KNTT Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Phiếu trắc nghiệm: Tia số. Số liền trước, số liền sau


Các số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là Số liền trước của 58 là số


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung