Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu
Bài tập 1 trang 11 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 11 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 11 VBT lịch sử 6: a) Em hãy quan sát: H3, H4, H5, H6, H7

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 12 VBT lịch sử 6: Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng nhất. Xã hội nguyên thủy tan rã vì:

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 12 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 12 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 12 VBT lịch sử 6: Dùng bút chì sáp màu, đánh dấu vào lược đồ (Hình 7)

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 13 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 13 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 13 VBT lịch sử 6: Sắp xếp các tầng lớp cư dân trong xã hội cổ đại phương Đông

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 14 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 14 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 14 VBT lịch sử 6: Nhà nước chuyên chế phương Đông ra đời nhằm giải quyết vấn đề.

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 14 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 14 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 14 VBT lịch sử 6: Tên gọi vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông là: Thiên tử, Pha-ra-ôn, En-si.

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 15 VBT lịch sử 6: Dùng bút chì sáp màu đánh dấu vào lược đồ (Hình 8) vị trí các quốc gia cổ đại phương Tây.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 16 VBT lịch sử 6: Hãy liệt kê các tầng lớp, giai cấp của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 16 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 16 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 16 VBT lịch sử 6: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 17 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 17 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 17 VBT lịch sử 6:Em hãy điểm lại những thành tựu về văn hóa của người phương Đông cổ đại.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 17 VBT lịch sử 6: Nêu những thành tựu văn hóa của người Hi Lạp, Rô - ma thời cổ đại

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 18 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 18 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 18 VBT lịch sử 6: Đánh dấu những nơi tìm thấy di tích của người tối cổ vào lược đồ (Hình 9)

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 19 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 19 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 19 VBT lịch sử 6: Có hai nhóm học sinh tranh luận về sự khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 20 VBT lịch sử 6: Theo em thì yếu tố nào là đặc biệt quan trọng

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 21 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 21 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 21 VBT lịch sử 6: Tô vào những vùng xuất hiện các quốc gia cổ đại sớm trên thế giới vào lược đồ

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 22 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 5 trang 22 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 5 trang 22 VBT lịch sử 6: Liệt kê tên gọi các tầng lớp và giai cấp trong xã hội cổ đại phương Đông

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 22 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 6 trang 22 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 6 trang 22 VBT lịch sử 6: Điểm lại những thành tựu văn hóa cổ đại

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài