MỞ ĐẦU - LỊCH SỬ 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 SBT sử 6 Bài 1 trang 3 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 4 SBT sử 6 Bài 2 trang 4 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6. Lịch sử là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về

Xem chi tiết
Bài 3 trang 4 SBT sử 6 Bài 3 trang 4 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 5 SBT sử 6 Bài 4 trang 5 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống

Xem chi tiết
Bài 5 trang 5 SBT sử 6 Bài 5 trang 5 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Lịch sử giúp em hiểu được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước

Xem chi tiết
Bài 6 trang 5 SBT sử 6 Bài 6 trang 5 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống"

Xem chi tiết
Bài 7 trang 5 SBT sử 6 Bài 7 trang 5 SBT sử 6

Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy tìm hiểu và viết tên các di tích lịch sử ở địa phương mình

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SBT sử 6 Bài 1 trang 6 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 6 SBT sử 6 Bài 2 trang 6 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ đầu các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 7 SBT sử 6 Bài 3 trang 7 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền con số chính xác vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 7 SBT sử 6 Bài 4 trang 7 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Theo em, âm lịch và dương lịch khác nhau ở những điểm nào ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 7 SBT sử 6 Bài 5 trang 7 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy vẽ trục thời gian thể hiện các sự kiện lịch sử quan trọng dưới đây

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài