PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 8 SBT sử 6 Bài 1 trang 8 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 8 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 SBT sử 6 Bài 2 trang 9 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 SBT sử 6 Bài 3 trang 9 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 10 SBT sử 6 Bài 4 trang 10 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Quan sát hình 3, tr.5 hãy cho biết

Xem chi tiết
Bài 5 trang 10 SBT sử 6 Bài 5 trang 10 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Đời sống vật chất và tinh thần của Người tinh khôn

Xem chi tiết
Bài 6 trang 10 SBT sử 6 Bài 6 trang 10 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 10 SBT sử 6 Bài 1 trang 10 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 SBT sử 6 Bài 2 trang 12 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 3 trang 12 SBT sử 6 Bài 3 trang 12 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Điền các từ phù hợp vào các chỗ trống (...) trong các câu sau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 12 SBT sử 6 Bài 4 trang 12 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 13 SBT sử 6 Bài 1 trang 13 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 SBT sử 6 Bài 2 trang 14 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 SBT sử 6 Bài 3 trang 14 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 14 SBT sử 6 Bài 4 trang 14 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 15 SBT sử 6 Bài 5 trang 15 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Đời sống của các giai cấp chủ nô, nô lệ ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại

Xem chi tiết
Bài 6 trang 15 SBT sử 6 Bài 6 trang 15 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 15 SBT sử 6 Bài 1 trang 15 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 16 SBT sử 6 Bài 2 trang 16 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 17 SBT sử 6 Bài 3 trang 17 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 6. Nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B

Xem chi tiết
Bài 4 trang 17 SBT sử 6 Bài 4 trang 17 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch Sử 6. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài