Ôn tập: biểu đồ tranh; có thể, chắc chắn, không thể


Bài 1:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

e


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài