MỞ ĐẦU

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Bài tập 1 trang 7 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 7 VBT lịch sử 6: Ở phần Lịch sử đã học, em biết được các câu chuyện lịch sử của đất nước ta ở những thời kì nào?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 7 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 7 VBT lịch sử 6: Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu (ý) mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 8 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 8 VBT lịch sử 6: Trong các truyện: Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Con Rồng cháu Tiên

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 8 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 8 VBT lịch sử 6: a) Để hiểu được lịch sử và dựng lại bức tranh lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tài liệu chính là?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 9 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 8 VBT lịch sử 6: Sắp xếp các bức tranh sau theo thứ tự thời gian

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 10 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 10 VBT lịch sử 6: Dựa vào những chu kì di chuyển nào nào sau đây mà người xưa đã làm ra lịch?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 11 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 11 VBT lịch sử 6: Xếp các sự kiện đã ghi (năm xảy ra) vào các thế kỉ cho gọn

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài