Lý truyết ôn tập: Khái niệm về phân số

Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

Lý truyết ôn tập: Khái niệm về phân số.

Viết: \(\frac{2}{3}\)

Đọc: hai phần ba

Viết: \(\frac{5}{10}\)

Đọc: năm phần mười

Viết: \(\frac{3}{4}\)

Đọc: ba phần tư

Viết: \(\frac{40}{100}\)

Đọc: bốn mươi phần một trăm, hay bốn mươi phần trăm.

\(\frac{2}{3}\); \(\frac{5}{10}\); \(\frac{3}{4}\); \(\frac{40}{100}\) là các phân số.

Chú ý:

1) Có  thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được là thương của phép chia đã cho.

Ví dụ:   1 : 3 = \(\frac{1}{3}\);            4: 10 =\(\frac{4}{10}\);                9: 2 = \(\frac{9}{2}\); ...

2) Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

Ví dụ:    5 = \(\frac {5}{1}\);             12 = \(\frac {12}{1}\);                  2001 = \(\frac {2001}{1}\); ...

3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0.

Ví dụ:    1 = \(\frac {9}{9}\);             1 = \(\frac {18}{18}\);            1 = \(\frac {100}{100}\); ...

4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khấc 0.

Ví dụ:   0 = \(\frac {0}{7}\);               0 = \(\frac {0}{19}\);             0= \(\frac {0}{125}\); ... 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan