Lý thuyết biểu thức có ba chữ

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Ví dụ: An,Bình và Cường cùng đi câu cá

Ví dụ: An,Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được...con cá. Bình câu được ...con cá, Cường câu được..con cá. Cả ba người câu được ...con cá.

Số cá câu được có thể là:

Số cá của An

Số cá của Bình

Số cá của Cường

Số cả của cả ba người

2

5

1

a

3

1

0

b

4

0

2

c

2 + 3 + 4

5 + 1 + 0

1 + 0 + 2

….

a + b+ c

 a + b + c là biểu thức có ba chữ

- Nếu a = 2; b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

9 là một giá trị của biểu thức a + b + c

- Nếu a = 5; b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

6 là một giá trị của biểu thức a + b + c

- Nếu a = 1; b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

3 là một giá trị của biểu thức a + b + c

Mỗi lần thau chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa ba chữ