Luyện tập bài: Tục ngữ về con người và xã hội trang 13 SGK Ngữ văn 7

Bình chọn:
3.8 trên 44 phiếu

Các em hãy tìm những câu tục ngữ trong bài 19 để đối chiếu tìm sự đối nghĩa hoặc trái nghĩa với những câu tục ngữ về con người và xã hội khác sau đây:

Các em hãy tìm những câu tục ngữ trong bài 19 để đốì chiếu tìm sự đối nghĩa hoặc trái nghĩa với những câu tục ngữ về con người và xã hội khác sau đây: 

* Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

*  Có cứng mới đứng đầu gió.

* Chết trong còn hơn sống đục.

* Một miếng khi đói còn một gói khi no.

* Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

  Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan