Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Bình chọn:
4.4 trên 128 phiếu