Look around the class - what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 SGK tiếng Anh 6 Mới

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Look around the class - what other things do you have in your classroom? Ask your teacher. (Nhìn xung quanh lớp - Bạn có những thứ gì khác trong lớp học? Hỏi giáo viên của bạn.)

4. Look around the class - what other things do you have in your classroom? Ask your teacher. (Nhìn xung quanh lớp - Bạn có những thứ gì khác trong lớp học? Hỏi giáo viên của bạn.)

Learning tip (Cách học)

Draw pictures next to new words in your vocabulary book. (Vẽ tranh minh hoạ bên cạnh những từ mới trong vở từ vựng) 

Hướng dẫn:

Nhìn quanh lớp học - em còn có thứ gì khác trong lớp không? Hỏi giáo viên của em.

Để làm bài tập này thì các em có thể sử dụng vốn từ vựng đã học, từ vựng mà em biết được trong cuộc sống và cách thành lập câu từ những từ đó.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan