Listen and read the following poem Unit 1 trang 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Work in pairs. Write a poem about your partner. Use the poem above to help you. (Làm việc theo cặp. Viết một bài thơ về bạn của bạn. Bài thơ trên có thể giúp bạn.)

Get up, Nam (Dậy đi, Nam)

Get up, Nam (Dậy đi, Nam)

You’re going back to school (Con sắp trở lại trường)

Your friends are going back to school, too. (Bạn của con cũng trở lại trường)

The new school year starts today (Năm học mới bắt đầu ngày hôm nay)

You’ve got nice shoes (Con có giày đẹp)

You’ve got new pens (Con có bút mới)

Your friends are on their way. (Bạn của con đang trên đường rồi.)

a. Work in pairs. Write a poem about your partner. Use the poem above to help you. (Làm việc theo cặp. Viết một bài thơ về bạn của bạn. Bài thơ trên có thể giúp bạn.)

b. Now read the poem to your partner. (Giờ hãy đọc bài thơ cho bạn của mình.) 

Hướng dẫn:

Mở CD lên nghe và đọc bài thơ. Các em có thể tự dịch nghĩa bài thơ để hiểu nội dung bài thơ (chỗ nào không hiểu có thể hỏi bạn bè hoặc giáo viên). Các em có thể sử dụng những câu có trong bài thơ để làm những câu thơ theo ý của mình sao cho phù hợp nội dung và ngữ cảnh.

Ví dụ: Trinh is going back to school today.

Trinh sẽ trở lại trường hôm nay.

Her friends are going back to school, too.

Bạn của cô ấy củng trở lại trường hôm nay.

Her new school year starts today.

Năm học mới của cô ấy bắt đầu ngày hôm nay.

She’s got a nice school bag.

Cô ấy có một cái cặp đẹp.

She’s got a new bike.

Cô ấy có chiếc xe đạp mới.

Her friends are on their way.

Bạn của cô ấy đang trên đường đến trường.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan