Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Bình chọn:
4.3 trên 88 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài: Khuất phục tên cướp biển trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

    Soạn bài: Khuất phục tên cướp biển trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

    Câu 1. Tính hung hãn của tên chúa tàu (tên cướp biển) được thể hiện qua những chi tiết nào?Câu 2. Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào?Câu 3. Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển?Câu 4. Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn