Kể chuyện Hai Bà Trưng

Bình chọn:
4.1 trên 111 phiếu

Tranh 1: Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc sang xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc sống của dân ta. Chúng bắt dân ta phải dâng nộp lúa gạo, bạc vàng châu báu và nhiều sản vật quý giá. Dưới ách thống trị của chúng, cuộc sống của mỗi người đều rất cơ cực.

Tranh 1: Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc sang xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc sống của dân ta. Chúng bắt dân ta phải dâng nộp lúa gạo, bạc vàng châu báu và nhiều sản vật quý giá. Dưới ách thống trị của chúng, cuộc sống của mỗi người đều rất cơ cực.

Tranh 2: Lòng dân căm thù quân giặc, ai ai cũng muốn phanh thây xẻ thịt bọn chúng, bắt chúng phải đền tội ác. Vì thế ở nhiều nơi, bà con đã tập hợp lực lượng, chuẩn bị giáo mác, cung tên, rèn luyện võ nghệ sẵn sàng diệt giặc.

Tranh 3: Khi nghe tin Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, dân chúng đã trùng trùng giáo mác đi theo. Hai bà mặc áo giáp phục lộng lẫy, cưỡi trên mình voi, phất cờ và vung kiếm chỉ huy. Quân ta ào ào xông lên đè bẹp kẻ thù, khiến cho chúng kinh hồn bạt vía ôm đầu chạy trốn.

Tranh 4 : Giành lại được non sông, hai vị nữ anh hùng dân tộc từ chiến trận trở về, được nhân dân cả nước tôn vinh. Tên tuổi của Hai Bà Trưng còn mãi mãi sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay