Học thầy, học bạn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài văn mẫu trong Học thầy, học bạn được trình bày khoa học, mạch lạc giúp các em tự tin trong các kì thi

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Viết đoạn văn khoảng 150 – 200 chữ tóm tắt văn bản Học thầy, học bạn

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả Nguyễn Thanh Tú đã phân tích và lập luận một cách xác đáng về vấn đề học thầy và học bạn qua hai câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn”

Xem lời giải

Em hãy viết một đoạn văn giải thích câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" và "Học thầy không tày học bạn"

Kho tàng văn học dân gian Việt Nam có nhiều câu tục ngữ là những bài học đạo lý sâu sắc, giúp con người có cái nhìn sâu sắc hơn trong các khía cạnh của đời sống. Trong đó các câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" và "Học thầy không tày học bạn" là những bài học đúng đắn khi nhắc về đạo lý của con người trong xã hội

Xem lời giải

Em hãy viết đoạn văn chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "không thầy đố mày làm nên"

Ca dao, tục ngữ là một trong những thể loại tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Bên cạnh đó, ẩn chứa trong mỗi câu ca dao, tục ngữ còn là những bài học quý giá mà cha ông ta đã để lại cho con cháu đời sau

Xem lời giải

Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về câu tục ngữ "Học thầy không tày học bạn"

Ca dao, tục ngữ Việt Nam được coi là “túi khôn” của con người khi đưa ra những bài học đúng đắn về đạo lý làm người. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu " Học thầy không tày học bạn"

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn