Hoạt động 8 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Hoạt động 8 trang 25 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Đề bài

Đo thể tích của một bức tượng nhò bằng đá hoặc bằng nhựa đặc (như minh họa ở hình H4.7) bằng bình tràn.

Em thực hiện các công việc sau:

- Liệt kê các vật dụng cần thiết

- Mô tả các bước thực hiện để đo thể tích của vật bằng bình tràn.

- Vẽ bảng kết quả đo như trong phần I và ghi kết quả vào bảng này.

Lời giải chi tiết

- Các vật dụng cần thiết: bình tràn đủ rộng để cho được búc tượng vào, bình chứa, bình chia độ.

Các bước đo thể tích của bức tượng:

a) Cho nước vào bình tràn sao cho mực chất lỏng sát mép tràn.

b) Cho bút tượng ngập hết trong chất lỏng. Chất lỏng bị tràn ra một bình chứa.

c) Lấy phần chất lỏng tràn ra đo thể tích bằng bình chia độ. Giá trị thế tích đo được là thể tích của bức tượng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước