Hoạt động 4 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 18 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Đề bài

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của các vật dụng có thể dùng để đo thể tích chất lỏng được mô tả ở H3.3

Lời giải chi tiết

a) Ống chia độ: GHĐ là 50 mL và ĐCNN là 2 mL

b) Bình chia độ: GHĐ là 250 mL và ĐCNN là 50 mL

c) Chai 0,35L: GHĐ là 0,35 L và ĐCNN là 0,35 L

    Chai 0,5 L:  GHĐ là 0,5 L và ĐCNN là 0,5 L

    Chai 1.5 L: GHĐ là 1,5 L và ĐCNN là 1,5 L

d) Ca đong 2 L: GHĐ là 2 L và ĐCNN là 2 L

    Ca đóng 1 L: GHĐ là 1 L và ĐCNN là 1 L

    Ca đong 0,5 L: GHĐ là 0,5 L và ĐCNN là 0,5 L

    Ca đong 0,25 L: GHĐ là 0,25 L và ĐCNN là 0,25 L

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng