Hoạt động 2 trang 8 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập hoạt động 2 trang 8 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Đề bài

a)  Hãy đổi độ dài 1,2m ra theo các đơn vị dm, cm, mm và km.

b) Hãy đổi ra đơn vị m các độ dài: 15dm, 15 cm, 15 mm, 15 km.

Lời giải chi tiết

a) \(1,2m = 12dm = 120cm = 1200mm \)\(= 0,0012km\)

b) \(15dm = 1,5m\);                     \(15cm = 0,15m\);

    \(15mm = 0,015m\);                 \(   15km = 15000m\).

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Đo độ dài