Lesson 1 - Unit 10 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 1 - Unit 10 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 57

Lời giải chi tiết:

- window: cửa sổ

- wall: bức tường

Bài 1

Task 2. Let's chant (Cùng nói nào) track 58

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of W

w w w

w in wall

w in window

w w w

w is the sound of W

Tạm dịch:

Cùng nói đồng thanh phát âm của W

w ở trong từ bức tường

w ở trong từ cửa sổ

w là phát âm của W

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài