Đề kiểm tra học kì 2 SBT sử 6


Giải đề kiểm tra học kì 2 trang 83 sách bài tập Lịch sử 6. Dựa vào kiến thức đã học, lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học, lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống Bắc thuộc theo mẫu sau:

Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

Người lãnh đạo

Tóm tắt diễn biến chính

 

 

 

 

Câu 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó.

Lời giải câu 1

Dựa vào kiến thức đã học, lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống Bắc thuộc theo mẫu sau:

Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

Người lãnh đạo

Tóm tắt diễn biến chính

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức lịch sử đã học

Lời giải chi tiết:

Lời giải câu 2

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lời giải chi tiết:

Diễn biến:

- Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

- Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

- Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Ý nghĩa: 

- Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

- Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

- Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế kỉ. Đưa dân tộc bước sang một kỉ nguyên mới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Đề kiểm tra học kì 2

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài