Cùng em học Toán 5 Tuần 26 - Cùng em học Toán 5

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 36, 37


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 7. Bác Hiền làm từ 14 giờ đến 17 giờ 20 phút thì xong 4 luống đất để trồng rau. Hỏi trung bình bác Hiền làm 1 luống đất trồng rau hết bao nhiêu thời gian ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 15

Tính:

a) 2 giờ 15 phút : 3 + 3 giờ 8 phút × 4 

b) 4 giờ 24 phút × 7 – 6 giờ 48 phút : 6

Phương pháp giải:

- Thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên, trong biểu thức có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép nhân thì ta thực hiện phép nhân, phép chia trước, thực hiện phép cộng, phép trừ sau.

- Sau mỗi kết quả ta phải ghi số đo tương ứng.

- Trong khi thực hiện tính giá trị biểu thức, nếu số phút lớn hơn hoặc bằng \(60\) thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ.

Lời giải chi tiết:

a) 2 giờ 15 phút : 3 + 3 giờ 8 phút × 4

    = 45 phút + 12 giờ 32 phút

    = 12 giờ 77 phút

    = 13 giờ 17 phút  (vì 77 phút =  1 giờ 17 phút)

b) 4 giờ 24 phút × 7 – 6 giờ 48 phút : 6

    = 28 giờ 168 phút – 1 giờ 8 phút

    = 30 giờ 48 phút – 1 giờ 8 phút  (vì 168 phút =  2 giờ 48 phút)

    = 29 giờ 40 phút

Chú ý khi giải: Học sinh có thể thực hiện sai thứ tự thực hiện biểu thức, tức là tính lần lượt từ trái sang phải, từ đó tìm ra kết quả sai ở câu a là 15 giờ 40 phút và kết quả sai ở câu b là 4 giờ.

Bài 6

Một người thợ lăn sơn trong 1 giờ được 10m2. Hỏi người thợ đó lăn sơn 180m2 cần bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm thời gian người đó lăn sơn được \(180{m^2}\) ta lấy \(180{m^2}\) chia cho diện tích sơn lăn được trong 1 giờ.

Lời giải chi tiết:

Người thợ đó lăn sơn \(180{m^2}\) cần số thời gian là:

               \(180:10 = 18\) (giờ)

                             Đáp số: \(18\) giờ.

Bài 7

Bác Hiền làm từ 14 giờ đến 17 giờ 20 phút thì xong 4 luống đất để trồng rau. Hỏi trung bình bác Hiền làm 1 luống đất trồng rau hết bao nhiêu thời gian? 

Phương pháp giải:

- Tính thời gian bác Hiền làm 4 luống đất trồng rau ta lấy 17 giờ 20 phút trừ đi 14 giờ.

- Tính thời gian trung bình bác Hiền làm 1 luống đất ta lấy bác Hiền làm 4 luống đất chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Bác Hiền làm 4 luống đất trồng rau hết số thời gian là:

     17 giờ 20 phút – 14 giờ = 3 giờ 20 phút

Trung bình bác Hiền làm 1 luống đất trồng rau hết số thời gian là:

               3 giờ 20 phút : 4 = 50 phút

                                       Đáp số: 50 phút.

Bài 8

Tính vận tốc rồi viết vào ô trống cho thích hợp:

s

48km

252m

4320m

175km

t

4 giờ

12 giây

60 phút

2,5 giờ

v

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

s

48km

252m

4320m

175km

t

4 giờ

12 giây

60 phút

2,5 giờ

v

12 km/giờ

21 m/giây

72 m/phút

70 km/giờ

Vui học

Anh Huy nuôi con chim sáo được 6 năm 8 tháng, anh Thịnh nuôi con chim họa mi được 70 tháng. Hỏi anh nào nuôi chim được lâu hơn và lâu hơn bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

Sử dụng cách đổi 1 năm =  12 tháng để đổi 2 số đo về cùng đơn vị đo là tháng để so sánh.

Muốn tính thời gian nuôi lâu hơn ta thấy thời gian lớn hơn trừ đi thời gian bé hơn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 1 năm = 12 tháng nên 6 năm = 72 tháng.

Do đó 6 năm 8 tháng = 80 tháng.

Mà 80 tháng > 70 tháng.

Vậy anh Huy nuôi con chim sáo được lâu hơn và lâu hơn số thời gian là:

                  80 – 70 = 10 tháng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 26 - Cùng em học Toán 5

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35, 36

    Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 với lời giải chi tiết. Câu 3. Một người thợ sơn 3 cái bàn như nhau hết 3 giờ 45 phút. Hỏi người đó sơn 7 cái bàn như thế hết bao nhiêu thời gian ?

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.