Cùng em học Toán 5

Tuần 20 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 - trang 10, 11, 12 - Tuần 20 - Tiết 2

Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11, 12 - Tiết 2. Giới thiệu về biểu đồ hình quạt - Tuần 20 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính diện tích của hình tròn biết chu vi là \(15,7m.\)

Phương pháp giải:

Tính bán kính theo công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , sau đó tính diện tích theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Giải chi tiết:

Bán kính hình tròn đó là:

         \(15,7:3,14:2 = 2,5\,\,(m)\)

Diện tích hình tròn đó là:

        \(2,5 \times 2,5 \times 3,14 = 19,625\,\,({m^2})\)

Bài 2

Một khu vườn có 700 cây ăn quả các loại gồm bưởi, cam, táo, xoài. Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ tương ứng bốn loại cây ăn quả trong khu vườn:

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Có …… cây bưởi.

b) Có …… cây cam.

c) Có …… cây táo.

d) Có …… cây xoài.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả so với tổng số cây trong vườn.

- Muốn tìm \(a\,\% \) của \(B\) ta có thể lấy \(B\)chia cho \(100\) rồi nhân với \(a\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(a\) rồi chia cho \(100\).

Giải chi tiết:

Trong vườn có số cây bưởi là:

             \(700:100 \times 10 = 70\) (cây)

Trong vườn có số cây cam là:

             \(700:100 \times 30 = 210\) (cây)

Trong vườn có số cây táo là:

              \(700:100 \times 20 = 140\) (cây)

Trong vườn có số cây xoài là:

               \(700:100 \times 40 = 280\) (cây)

Vậy:

a) Có \(70\) cây bưởi

b) Có \(210\) cây cam

c) Có \(140\) cây táo

d) Có \(280\) cây xoài

Bài 3

Biểu đồ bên dưới thống kê sự ưa thích một số môn thể thao của 160 học sinh nam ở một trường tiểu học. Biết rằng số học sinh thích bóng đá gấp đôi số học sinh thích bóng bàn.

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Có …… học sinh thích bóng đá.

b) Có …… học sinh thích cầu lông.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định tỉ lệ của các môn thể thao yêu thích của các học sinh, từ đó xác định được số học sinh yêu thích từng môn.

Giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy số học sinh thích môn bóng chuyền chiếm \(\dfrac{1}{2}\) tổng số học sinh, số học sinh thích môn bóng đá chiếm \(\dfrac{1}{4}\) tổng số học sinh.

Số học sinh thích bóng chuyền là:

            \(160:2 = 80\) (học sinh)

Số học sinh thích bóng đá là:

            \(160:4 = 40\) (học sinh)

Số học sinh thích bóng bàn là:

            \(40:2 = 20\) (học sinh)

Số học sinh thích cầu lông là:

       \(160 - (80 + 40 + 20) = 20\) (học sinh)

Vậy:  a) Có \(40\) học sinh thích bóng đá.

          b) Có \(20\) học sinh thích cầu lông.

Bài 4

Bạn Hùng vẽ mô phỏng phần diện tích mặt trên của một đôi ván trượt trên một tờ giấy khổ A4 như hình vẽ, biết hai đầu ván trượt trong hình là hai nửa đường tròn đường kính 10mm. Tính diện tích phần tô màu của tờ giấy.

Phương pháp giải:

- Tính bán kính của nửa hình tròn đường kính \(10mm\) là \(10:2 = 5mm\) .

- Tính diện tích của nửa hình tròn bán kính \(5mm\).

- Tính diện tích của một chiếc ván trượt ta lấy diện tích hình chữ nhật (có chiều dài \(50mm\), chiều rộng \(10mm\)) cộng với diện tích của hai nửa hình tròn bán kính \(5mm\).

- Tính diện tích đôi ván trượt ta lấy diện tích một chiếc ván trượt nhân với \(2\).

- Tính diện tích tờ giấy khổ A4 (hình chữ nhật) ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích phần tô màu ta lấy diện tích tờ giấy trừ đi diện tích đôi ván trượt.

Giải chi tiết:

Bán kính của nửa hình tròn đường kính \(10mm\)là

          \(10:2 = 5\,\,(mm)\)

Diện tích của nửa hình tròn bán kính \(5mm\)là:

   \((5 \times 5 \times 3,14):2 = 39,25\,\,(m{m^2})\)

Diện tích của một chiếc ván trượt là:

 \(50 \times 10 + 39,25 \times 2 = 578,5\,\,(m{m^2})\)

Diện tích của một đôi ván trượt là:

           \(578,5 \times 2 = 1157\,\,(m{m^2})\)

Diện tích tờ giấy khổ A4 là:

          \(297 \times 210 = 62370\,\,(m{m^2})\)

Diện tích phần tô màu của tờ giấy là:

          \(62370 - 1157 = 61213\,\,(m{m^2})\)

                             Đáp số: \(61213m{m^2}.\)

Vui học

Trống đồng là một trong các biểu tượng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Một chiếc trống đồng Đông Sơn có bán kính mặt trống là 80cm. Tính chu vi và diện tích mặt trống.

 

Phương pháp giải:

- Muốn tích chu vi hình tròn ta lấy hai lần bán kính nhân với số \(3,14\).

- Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số \(3,14\).

Giải chi tiết:

Chu vi mặt trống đó là:

          \(80 \times 2 \times 3,14 = 502,4\,\,(cm)\)

Diện tích mặt trống đó là:

          \(80 \times 80 \times 3,14 = 20096\,\,(c{m^2})\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng