Cùng em học Toán 5 Tuần 2 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 9, 10 - Tuần 2 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 - Tiết 2. Hỗn số - Tuần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi hình:

 

Phương pháp giải:

Tìm số hình tròn được tô màu toàn bộ, đó chính là phần nguyên của hỗn số và số phần nhỏ được tô màu của mỗi hình tròn đó chính là phần phân số của hỗn số.

Giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ hình biểu diễn hỗn số sau (theo mẫu):

Mẫu: \(1\dfrac{1}{4}\)

 

\(2\dfrac{1}{2}\)

 

Phương pháp giải:

Xác định phân nguyên và phần phân số của mỗi hỗn số rồi vẽ hình tương ứng.

Giải chi tiết:

Bài 3

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

\(\begin{array}{l}2\dfrac{3}{5} =  \ldots \\4\dfrac{1}{3} =  \ldots \\2\dfrac{2}{7} =  \ldots \\12\dfrac{1}{{10}} =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Có thể viết hỗn số thành một phân số như sau:

+ Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

+ Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Giải chi tiết:

\(2\dfrac{3}{5} = \dfrac{{2 \times 5 + 3}}{5} = \dfrac{{13}}{5}\)

\(4\dfrac{1}{3} = \dfrac{{4 \times 3 + 1}}{3} = \dfrac{{13}}{3}\)

\(2\dfrac{2}{7} = \dfrac{{2 \times 7 + 2}}{7} = \dfrac{{16}}{7}\)

\(12\dfrac{1}{{10}} = \dfrac{{12 \times 10 + 1}}{{10}} = \dfrac{{121}}{{10}}\)

Bài 4

Viết số, phân số, hỗ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Quan sát tia số để tìm phân số và hỗn số thích hợp. 

Giải chi tiết:

Vui học

Phương, Hòa, Dương cùng hái dâu tây. Phương hái được 1 hộp và \(\dfrac{1}{2}\) hộp, Hòa hái được 1 hộp và \(\dfrac{3}{4}\) hộp, Dương hái được 1 hộp và \(\dfrac{3}{4}\) hộp.

a) Viết hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây mà mỗi bạn hái được.

b) Tính số hộp dâu tây cả ba bạn hái được.

c) Nếu đem tất cả số dâu tây hái được chia đều cho 3 bạn thì mỗi bạn được mấy phần hộp dâu tây ?

Phương pháp giải:

- Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây mà mỗi bạn hái được có phần nguyên là số hộp dâu tây mỗi bạn hái được và phần phân số là số phần hộp có dâu tây.

- Số dâu tây ba bạn hái được =  số dâu tây Phương hái được + số dâu tây Hòa hái được+ số dâu tây Dương hái được.

Giải chi tiết:

a) Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây Phương hái được là \(1\dfrac{1}{2}\) hộp.

Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây Hòa hái được là \(1\dfrac{3}{4}\) hộp.

Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây Dương hái được là \(1\dfrac{3}{4}\) hộp.

b) Số hộp dâu tây cả ba bạn hái được là :

           \(1\dfrac{1}{2} + 1\dfrac{3}{4} + 1\dfrac{3}{4} = 5\) (hộp)

c) Nếu đem tất cả số dâu tây hái được chia đều cho 3 bạn thì mỗi bạn được số phần hộp dâu tây là :

                  \(5:3 = \dfrac{5}{3}\) (hộp) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 2 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài