Cùng em học Toán 5 Tuần 18 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 63, 64 - Tuần 18 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 18 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm:

a) Trong số 5,836 chữ số 3 có giá trị là …….

b) Trong số 45,679 chữ số 5 có giá trị là …….

c) Trong số 87,716 chữ số 6 có giá trị là …….

Phương pháp giải:

Xác định xem chữ số đó thuộc hàng nào, từ đó xác định giá trị của chữ số đó.

Giải chi tiết:

a/ Trong số 5,836 chữ số 3 có giá trị là 0,03 (vì chữ số 3 thuộc hàng phần trăm).

b/ Trong số 45,679 chữ số 5 có giá trị là 5 (vì chữ số 5 thuộc hàng đơn vị).

c/ Trong số 87,716 chữ số 6 có giá trị là 0,006 (vì chữ số 6 thuộc hàng phần nghìn).

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) \(52,27 + 6,5\)

b) \(60 - 12,45\)

c) \(4,7 \times 5,5\)

d) \(12,88:0,25\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc cộng, trừ, nhân hoặc chia hai số thập phân đã học.

Giải chi tiết:

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao 4,5dm.

Đáp số: …….

Phương pháp giải:

Độ dài đáy và chiều cao đã có cùng đơn vị đo nên để tính diện tích ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Giải chi tiết:

Diện tích tam giác đã cho là:

            2,3 × 4,5 : 2 = 5,175 (dm2)

                        Đáp số: 5,175dm2.

Bài 4

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một cửa hàng trong tháng tư phải nộp thuế mất 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng doanh thu). Tính tổng doanh thu của cửa hàng trong tháng đó.

Phương pháp giải:

Theo đề bài ta có 10% tổng doanh thu là 12 000 000 đồng. Để tìm tổng doanh thu ta lấy 12 000 000 chia cho 10 rồi nhân với 100 hoặc lấy 12 000 000 nhân với 100 rồi chia cho 10, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Giải chi tiết:

Tổng doanh thu của cửa hàng trong tháng đó là:

            12 000 000 : 10 × 100 = 120 000 000 (đồng)

                      Đáp số: 120 000 000 đồng.

Vui học

Cho hình tam giác ABC (hình vẽ bên dưới). Trên BC lấy điểm D sao cho \(BD = \dfrac{1}{2}DC\). Nối AD. Biết diện tích hình tam giác ABD là 24cm2. Tính diện tích hình tam giác ABC.


Phương pháp giải:

Kẻ đường cao AH tương ứng với đáy BD. Khi đó các tam giác ABD, ADC, ABC cùng có chiều cao là AH.

Tìm tỉ số diện tích giữa tam giác ABD và ADC ta có diện tích tam giác ADC gấp 2 lần diện tích tam giác ABD, từ đó tìm được diện tích tam giác ADC.

Diện tích tam giác ABC bằng tổng diện tích tam giác ABD và tam giác ADC.

Giải chi tiết:

Kẻ đường cao AH tương ứng với đáy BD. Khi đó các tam giác ABD, ADC, ABC cùng có chiều cao là AH.

Diện tích tam giác ABD là:    \(\dfrac{{BD \times AH}}{2}\)

Diện tích tam giác ADC là:    \(\dfrac{{DC \times AH}}{2}\)

Tỉ số của diện tích tam giác ABD và tam giác ADC là:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{BD \times AH}}{2}:\dfrac{{DC \times AH}}{2}\\ = \dfrac{{BD \times AH}}{2} \times \dfrac{2}{{DC \times AH}}\\ = \dfrac{{BD \times AH \times 2}}{{2 \times DC \times AH}}\\ = \dfrac{{BD}}{{DC}} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}DC}}{{DC}} = \dfrac{1}{2}\end{array}\)

 

Do đó diện tích tam giác ADC  là:

            \(24 \times 2 = 48\,\,(c{m^2})\)

Diện tích tam giác ABC  là:

            \(24 + 48 = 72\,\,(c{m^2})\)

                             Đáp số: \(72c{m^2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.6 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 18 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài