Cùng em học Toán 5 Tuần 17 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 57 - Tuần 17 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(\left( {242,7 - 70,6} \right) \times 4,1 =  \ldots \)

b) \(9,88:\left( {1,14 + 1,46} \right) - 0,98 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có phép chia và phép trừ thì ta thực hiện phép chia trước, thực hiện phép trừ sau.

Giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& \left( {242,7 - 70,6} \right) \times 4,1 \cr 
& = 172,1 \times 4,1 \cr 
& = 705,61 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 9,88:\left( {1,14 + 1,46} \right) - 0,98 \cr 
& = 9,88:2,6 - 0,98 \cr 
& = 3,8 - 0,98 \cr 
& = 2,82 \cr} \)

Bài 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

708m2 = ……. ha.

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A) 70,8                                      B) 7,08

C) 0,708                                    D) 0,0708

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đổi \(1ha = 10000{m^2}\), hay \(1{m^2} = \dfrac{1}{{10000}}ha\) để đổi \(708{m^2}\) sang đơn vị đo là \(ha\).

Giải chi tiết:

Ta có: \(708{m^2} = \dfrac{{708}}{{10000}}ha = 0,0708ha\)

Chọn D.

Bài 3

Viết thành tỉ số phần trăm:

a) \(\dfrac{1}{4} =  \ldots \)                           b)  \(\dfrac{5}{8} =  \ldots \)

c) \(\dfrac{3}{5} =  \ldots \)                           d) \(\dfrac{{15}}{{16}} =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Viết phân số dưới dạng số thập phân rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

Chú ý: \(\dfrac{1}{{100}} = 0,01 = 1\% \)

Giải chi tiết:

a/ \(\dfrac{1}{4} = 0,25 = 25\% \)         

b/ \(\dfrac{5}{8} = 0,625 = 62,5\% \)

c/ \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 60\% \)       

d/ \(\dfrac{{15}}{{16}} = 0,9375 = 93,75\% \)

Bài 4

Số dân huyện Kim Thành hằng năm tăng 1,2%. Biết rằng cuối năm 2017 huyện Kim Thành có 125000 người. Hỏi đến cuối năm 2018 số dân huyện Kim Thành là bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

- Tính số dân tăng thêm tức là ta đi tìm 1,2% của 125 000 người. Để tìm 1,2% của 125 000 người ta có thể lấy 125 000 chia cho 100 rồi nhân với 1,2 hoặc lấy 125 000 nhân với 1,2 rồi chia cho 100, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

- Tính số dân huyện Kim Thành cuối năm 2018 ta lấy số dân cuối năm 2017 cộng với số dân tăng thêm.

Giải chi tiết:

Trong năm 2018 huyện Kim Thành tăng thêm số người là:

           125 000 : 100 × 1,2 = 1500 (người)

Đến cuối năm 2018 số dân huyện Kim Thành là:

            125 000 + 1500 =126 500 (người)

                           Đáp số: 126 500 người. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 17 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài