Cùng em học Toán 5 Tuần 15 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 51 - Tuần 15 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính

\(\eqalign{
& 62,9:17 \cr 
& 9:5 \cr 
& 2,24:0,56 \cr 
& 0,51:0,5 \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc về phép chia số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) \(95,22:\left( {6,9 - 5,7} \right) =  \ldots \)

b) \(23,7 - 2,1 \times 4,8 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có phép nhân và phép trừ thì ta thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 95,22:\left( {6,9 - 5,7} \right) \cr 
& = 95,22:1,2 \cr 
& = 79,35 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 23,7 - 2,1 \times 4,8 \cr 
& = 23,7 - 10,08 \cr 
& = 13,62 \cr} \)

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x \times 0,8 = 1,2 \times 4,5\)

b) \(45,54:x = 18:5\)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị vế phải.

- Xác định vị trí của x rồi tìm x theo các quy tắc:

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& x \times 0,8 = 1,2 \times 4,5 \cr 
& x \times 0,8 = 5,4 \cr 
& x = 5,4:0,8 \cr 
& x = 6,75 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 45,54:x = 18:5 \cr 
& 45,54:x = 3,6 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 45,54:3,6 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 12,65 \cr} \)

Bài 4

Biết 36l dầu cân nặng 27kg. Một can chứa dầy cân nặng 10,5kg. Hỏi trong can đó chứa bao nhiêu lít dầu, biết rằng cái can rỗng cân nặng 1,5kg ?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của 1 lít dầu ta lấy cân nặng của 36 lít dầu chia cho 36.

- Tính cân nặng của số dầu trong can ta lấy cân nặng của cái can chứa dầu trừ đi cân nặng của can rỗng.

- Tính số lít dầu có trong can ta lấy cân nặng của số dầu trong can chia cho cân nặng của 1 lít dầu.

Lời giải chi tiết:

1 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

            27 : 36 = 0,75 (kg)

Số dầu trong can cân nặng số ki-lô-gam là:

            10,5 – 1,5 = 9 (kg)

Trong can có chứa số lít dầu là:

            9 : 0,75 = 12 (lít)

                        Đáp số: 12 lít. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 15 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài