Cùng em học Toán 5 Tuần 11 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 38 - Tuần 11 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 - Tiết 1. Trừ hai số thập phân - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) \(7,8 - 2,5\)

b) \(9,05 - 5,88\)

c) \(4,6 - 2,75\). 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo quy tắc:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

(ta thấy số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ thì ta có thể viết thêm \(2\) chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ)

- Trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Giải chi tiết:

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(22,56 - 7,59 - 8,41 =  \ldots \)

b) \(53,48 - 19,84 - 22,16 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:\( a – b – c = a – (b + c).\)

Giải chi tiết:

a)

\(\begin{array}{l}22,56 - 7,59 - 8,41\\ = 22,56 - (7,59 + 8,41)\\ = 22,56 - 16\\ = 6,56\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}53,48 - 19,84 - 22,16\\ = 53,48 - (19,84 + 22,16)\\ = 53,48 - 42\\ = 11,48\end{array}\)

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(40,43 - x = 2,8\)

b) \(81,65 - x = 20\)

Phương pháp giải:

\(x\) ở vị trí số trừ nên để tìm \(x\) ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{l}40,43 - x = 2,8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 40,43 - 2,8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 37,63\end{array}\) 

b)

\(\begin{array}{l}81,65 - x = 20\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 81,65 - 20\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 61,65\end{array}\)

Bài 4

Một người thợ sơn đem trộn 1,46l sơn đen với 0,8l sơn trắng tạo thành sơn màu xám. Sau khi trộn, người đó sử dụng 0,96l sơn màu xám. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu lít sơn màu xám ?

Phương pháp giải:

- Tính số lít sơn màu xám ta lấy số lít sơn màu đen cộng với số lít sơn màu trắng.

- Tính số lít sơn màu xám còn lại ta lấy số lít sơn màu xám ban đầu trừ đi số lít sơn đã sử dụng.

Giải chi tiết:

Sau khi trộn, người đó có số lít sơn màu xám là:

            1,46 + 0,8 = 2,26 (lít)

Người đó còn lại số lít sơn màu xám là:

            2,26 – 0,96 = 1,3 (lít)

                               Đáp số: 1,3 lít. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 11 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài