Cùng em học Toán 5 Tuần 6 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 21 - Tuần 6 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 - Tiết 1. Luyện tập. Héc-ta - Tuần 6 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) Để đo diện tích lớp học người ta thường dùng đơn vị đo diện tích …….

b) Để đo diện tích một bìa sách người ta thường dùng đơn vị đo diện tích …….

c) Để đo diện tích một khu rừng ta thường dùng đơn vị đo diện tích …….

d) Để đo diện tích một thửa ruộng người ta thường dùng đơn vị đo diện tích …….

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi.

Giải chi tiết:

a) Để đo diện tích lớp học người ta thường dùng đơn vị đo diện tích m2.

b) Để đo diện tích một bìa sách người ta thường dùng đơn vị đo diện tích cm2.

c) Để đo diện tích một khu rừng người ta thường dùng đơn vị đo diện tích km2.

d) Để đo diện tích một thửa ruộng người ta thường dùng đơn vị đo diện tích m2.

Bài 2

Nối (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích.

Giải chi tiết:

Bài 3

Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

8ha = …….m2                                                 72 000dm2 = …….m2

15km2 = …….m2                                            90 000cm2 = …….m2

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đổi đơn vị diện tích:

\(\eqalign{
& 1{m^2} = 100d{m^2} = 10\,\,000c{m^2} \cr 
& 1ha = 10\,\,000{m^2} \cr 
& 1k{m^2} = 1\,\,000\,\,000{m^2} \cr} \)

Giải chi tiết:

\(8ha = 80\,\,000{m^2}\)

\(15k{m^2} = 15\,\,000\,\,000{m^2}\)

\(72\,\,000d{m^2} = 720{m^2}\)

\(90\,\,000c{m^2} = 9{m^2}\)

Bài 4

Điền dấu >,<,= vài chỗ chấm

2ha 8dam2 ……. 280dam2

\(7\dfrac{1}{2}\) ha ……. 7ha 12dam2

\(7\dfrac{{33}}{{100}}\) ha ……. 6ha 3dam2

8ha 15m……. 80 150m2

9km2 5ha ……. 905ha

4km2 7ha ……. \(4\dfrac{7}{{10}}\) km2

Phương pháp giải:

Đổi số đo ở 2 vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh với nhau.

Giải chi tiết:

\(\underbrace {2ha\,\,8da{m^2}}_{208da{m^2}}\,\, < \,\,\,280da{m^2}\)

\(\underbrace {7\dfrac{{33}}{{100}}ha\,}_{733da{m^2}}\, > \,\,\underbrace {6ha\,\,3da{m^2}}_{603da{m^2}}\)

\(\underbrace {\,\,9k{m^2}\,\,5ha}_{905{m^2}}\,\, = \,\,\,905ha\)

\(\underbrace {7\dfrac{1}{2}ha}_{750da{m^2}}\,\, > \,\,\underbrace {7ha\,\,12da{m^2}}_{712da{m^2}}\)

\(\underbrace {8ha\,\,15{m^2}}_{80015{m^2}}\,\, < \,\,\,80\,\,150{m^2}\)

\(\underbrace {\,\,4k{m^2}\,\,7ha}_{407ha}\,\, < \,\,\,\underbrace {4\dfrac{7}{{10}}k{m^2}}_{470ha}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 6 - Cùng em học Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài