Cùng em học Toán 4 Tuần 17 - Cùng em học Toán 4

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 62, 63 - Tuần 17 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

11232 : 234

28152 : 136

35322 : 406

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

63

 

57

Thừa số

89

19

 

Tích

 

7885

2394

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

63

415

57

Thừa số

89

19

42

Tích

5607

7885

2394

Bài 3

Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 3375 m2. Chiều dài của thửa ruộng là 135m.

a) Tính chiều rộng của thửa ruộng.

b) Tính chu vi của thửa ruộng.

Phương pháp giải:

- Muốn tính chiều rộng ta lấy diện tích chia cho chiều dài.

- Muốn tính chu vi ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

a) Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

            3375 : 135 = 25 (m)

b) Chu vi của thửa ruộng đó là:

            (135 + 25) × 2 = 320 (m)

                 Đáp số: a) 25m;

                             b) 320m.

Bài 4

Biểu đồ dưới đây cho biết truyện mà bốn bạn An, Bắc, Cường, Đức ủng hộ cho thư viện nhà trường trong học kí I năm 2016 – 2017

Xem biểu đồ rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a) An ủng hộ cho thư viện ….. quyển truyện, Đức ủng hộ cho thư viện ….. quyển truyện.

b) Bắc ủng hộ cho thư viện nhiều hơn Cường ….. quyển truyện.

c) Bạn …. ủng hộ thư viện nhiều truyện nhất.

d) Cả bốn bạn ủng hộ thư viện được ….. quyển truyện.

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số quyển truyện mà mỗi bạn ủng hộ cho thư viện nhà trường.

- Để biết Bắc ủng hộ nhiều hơn Cường bao nhiêu quyển truyện ta lấy số quyển truyện Bắc ủng hộ được trừ đi số quyển truyện Cường ủng hộ được.

- So sánh số quyển truyện mà các bạn ủng hộ được để tìm ra bạn ủng hộ nhiều nhất.

- Số quyển truyện bốn bạn ủng hộ được = số quyển truyện của An + số quyển truyện của Bắc = số quyển truyện của Cường + số quyển truyện của Đức.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta thấy An ủng hộ thư viện 25 quyển truyện, Bắc ủng hộ thư viện 30 quyển truyện, Cường ủng hộ thư viện 23 quyển truyện, Đức ủng hộ thư viện 32 quyển truyện.

a)  An ủng hộ thư viện 25 quyển truyện, Đức ủng hộ thư viện 32 quyển truyện.

b) Bắc ủng hộ thư viện nhiều hơn Cường số quyển truyện là:

                        30 – 23 = 7 (quyển truyện)

c) Ta có: 23 < 25 < 30 < 32

Do đó, bạn Đức ủng hộ thư viện nhiều truyện nhất.

d) Cả bốn bạn ủng hộ thư viện được số quyển truyện là:

                   23 + 25 + 30 + 32 = 110 (quyển truyện)

                    Đáp số: 110 quyển truyện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 17 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.