Cùng em học Toán 4 Tuần 1 - Cùng em học Toán 4

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 6, 7 - Tuần 1 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 - Tiết 2. Biểu thức có chứa một chữ - Tuần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

6000 + 8000 = ...

9000 x 4 = ...

26000 - 5000 = ...

35000 : 5 = ...

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số khác 0 rồi viết thêm số chữ số 0 chưa tính vào kết quả.

Giải chi tiết:

6000 + 8000 = 14 000

9000 x 4 = 36 000

26 000 – 5000 = 21 000

35 000 : 5 = 7 000.

Bài 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

24

50 – a

26

65

34 + a

 

17

a x 4 + 50

 

5

(81 – a) : 2

 

60

a : 3 -17

 

Phương pháp giải:

Thay chữ cái bằng các số đã cho rồi tính giá trị biểu thức.

Giải chi tiết:

a

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

24

50 – a

26

65

34 + a

99

17

a x 4 + 50

118

5

(81 – a) : 2

38

60

a : 3 -17

3

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

2381 + 465 : a với a = 5

(17592 + 2908) x m với m = 4

Phương pháp giải:

- Thay giá trị của chữ cái vào biểu thức.

- Tính giá trị biểu thức theo thứ tự trong ngoặc, nhân, chia rồi đến cộng, trừ.

Giải chi tiết:

Với a = 5 thì 2318 + 465 : a = 2318 + 465 : 5 = 2318 + 93 = 2411

Với m = 4 thì (17592 + 2908) x m = (17592 + 2908) x 4 = 20500 x 4 = 82000.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình trên, hình có chu vi lớn nhất là:

A. Hình vuông ABCD

B. Hình chữ nhật MNPQ

C. Hình tứ giác EGHK

D. Hình thang STUV


Phương pháp giải:

- Tính chu vi của các hình đã cho.

- So sánh và chọn đáp án chứa hình có chu vi lớn nhất.

Giải chi tiết:

Chu vi hình vuông ABCD là: 6 x 4 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (8 + 5) x 2 = 26 (cm)

Chu vi hình tứ giác EGHK là: 8 + 6 + 12 + 5 = 31 (cm)

Chu vi hình tứ giác STUV là: 4 + 6 + 9 + 6 = 25 (cm)

Vì 31cm > 26 cm> 25cm > 24cm nên chu vi hình tứ giác EGHK là lớn nhất.

Đáp án cần chọn là C.

Vui học

Mảnh ghép nào đã được cắt ra từ hình dưới đây?

Phương pháp giải:

Tưởng tượng hình rồi chọn mảnh ghép phù hợp với hình đã cho.

Giải chi tiết:

Mảnh ghép được cắt ra từ hình đã cho là hình 4.

Đáp án cần chọn là D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 1 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài