Cùng em học Toán 4 Tuần 13 - Cùng em học Toán 4

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 50, 51 - Tuần 13 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 - Tiết 1. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 28 x 11 = ……

   95 x 11 = ……

   36 x 11 = ……

b) 84 x 11 = …….

    72 x 11 = …….

    59 x 11 = …….

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân nhẩm với 11 theo quy tắc đã học.

Giải chi tiết:

a/ 28 x 11 = 308

    95 x 11 = 1041

    36 x 11 = 396

b/ 84 x 11 = 924

    72 x 11 = 792

    59 x 11 = 649

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

134 x 103                    223 x 112

3014 x 205                  4176 x 141

Phương pháp giải:

Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính: Tìm các tích riêng rồi tính tổng.

Giải chi tiết:

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép toán đã cho rồi điền Đ hoặc S.

Giải chi tiết:

Phép tính thực hiện đúng sẽ là:

Lần lượt điền vào ô trống: S; S; Đ

Bài 4

Nối các biểu thức có cùng giá trị:

Phương pháp giải:

- Thu gọn biểu thức ở cột bên trái thành các phép tính có dạng một số nhân với một tổng hoặc một hiệu.

- Nối các ô có chứa hai biểu thức bằng nhau.

Giải chi tiết:

75 x 2 x 5 = 75 x (2 x 5)

58 + 147 + 42 = 58 + 42 + 147

38 x 29 + 38 = 38 x (29 + 1)

(100 + 4) x 25 = 100 x 25 + 4 x 25

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 13 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài