Cùng em học Toán 4 Tuần 12 - Cùng em học Toán 4

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 48, 49 - Tuần 12 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 - Tiết 2. Nhân với số có hai chữ số - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 187 x 13 + 187 x 87

b) 2597 x 59 – 1597 x 59

Phương pháp giải:

Viết phép tính đã cho thành một số nhân với một tổng hoặc một hiệu rồi tìm giá trị.

Lời giải chi tiết:

a/ 187 x 13 + 187 x 87

= 187 x (13 + 87)

= 187 x 100 = 18700

b/ 2597 x 59 – 1597 x 59

= (2597 – 1597) x 59

= 1000 x 59 = 59 000.

Bài 2

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng, nhận một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

88 x 9 = (80 + 8) x 9

          = 80 x 9 + 8 x 9

          = 720 + 72

          = 792

88 x 9 = (90 – 2) x 9

          = 90 x 9 – 2 x 9

          = 810 – 18 

          = 792

a) 313 x 4

b) 248 x 4

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng hoặc hiệu để tính nhanh giá trị của phép nhân.

Lời giải chi tiết:

a/ 313 x 4

  = (300 + 10 + 3) x 4

  = 300 x 4 + 10 x 4 + 3 x 4

  = 1200 + 40 + 12

  = 1252

b/ 248 x 4

 = (250 – 2) x 4

 = 250 x 4 – 2 x 4

 = 1000 – 8

 = 992.

Bài 3

Đặt tính rồi tính

56 x 42   

131 x 35 

256 x 84

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Lần lượt tìm tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai rồi tính tổng.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 50 kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 30 kg. Một xe ô tô chở 25 bao gạo tẻ và 25 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu tấn gạo ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng gạo tẻ mà xe đó chở được.

- Tìm khối lượng gạo nếp mà xe đó chở được.

- Tím xe đó chở được tất cả bao nhiêu tấn gạo bằng cách tính tổng hai giá trị vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 Xe ô tô chở được số ki-lô-gam gạo tẻ là:

50 x 25 = 1250 (kg)

Xe ô tô chở được số ki-lô-gam gạo nếp là:

30 x 25 = 750 (kg)

Xe đó chở được tất cả số tấn gạo là:

1250 + 750 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

        Đáp số: 2 tấn.

Vui học

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Để chuẩn bị cho một buổi liên hoan, Trang chuẩn bị một số kẹo để chia cho các bạn. Biết rằng có 11 bạn nam và 9 bạn nữ, mỗi bạn nhận được 3 chiếc kẹo. Hỏi Trang cần chuẩn bị bao nhiêu chiếc kẹo ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chiếc kẹo mà Trang cần chuẩn bị thì em cần tìm:

- Số người được nhận kẹo.

- Lấy số người vừa tìm được nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Trang cần chuẩn bị số chiếc kẹo là:

(11 + 9) x 3 = 60 (cây)

         Đáp số: 60 cây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 12 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.