Cùng em học Toán 4 Tuần 5 - Cùng em học Toán 4

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 20, 21, 22 - Tuần 5 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 20, 21, 22 - Tiết 2. Biểu đồ - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số trung bình cộng của 46, 54, 68 là:

a) 56

 

b) 84

 

 

Phương pháp giải:

Tìm trung bình cộng của ba số đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống. 

Giải chi tiết:

Số trung bình cộng của ba số (46 + 54 + 68) : 3 = 56

a) Đ

b) S.

Bài 2

Ngày thứ nhất bán được 830 lít xăng, ngày thứ hai bán được 940 lít xăng, ngày thứ ba bán được 780 lít xăng. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm trung bình mỗi ngày bán được số lít xăng là bao nhiêu thì ta tính tổng số lít xăng của ba ngày rồi chia cho ba.

Giải chi tiết:

Trung bình mỗi ngày bán được số lít xăng là:

(830 + 940 + 780) : 3 = 850 (ℓ)

Đáp số: 850 ℓ.

Bài 3

Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

a) Có …… con sư tử

    Có …… con gấu

    Có …… khỉ

b) Có tất cả …… con vật

c) Số con khỉ nhiểu hơn số con sư tử là …… con

d) Số con sư tử ít hơn số con gấu là …… con

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng các con vật có trong biểu đồ.

- Tính tổng số lượng con vật hoặc so sánh rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a) Có 4 con sư tử

Có 6 con gấu

Có 8 con khỉ

b) Có tất cả 18 con vật

c) Số con khỉ nhiều hơn số con sư tử là 4 con ( 8 – 4 = 4 con)

d) Số con sư tử ít hơn số con gấu là 2 con ( 6 – 4 = 2 con).

Bài 4

Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢT KHÁCH THAM QUAN

MỘT KHU DI TÍCH TRONG THÁNG 5 ĐẦU NĂM 2017

a) Trong 5 tháng đầu năm có tất cả …… lượt khách tham quan khu di tích.

b) Tháng …… có số lượt khách tham quan nhiều nhất.

c) Trong 5 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có …… lượt khách tham quan.

Phương pháp giải:

Dựa vào biểu đồ đã cho, tìm:

- Tính tổng số lượt khách tham quan trong 5 tháng đầu năm.

- Tìm giá trị của cột cao nhất tương ứng với tháng nào trong năm.

- Tìm trung bình cộng số lượt khách tham quan của năm tháng đầu năm bằng cách tính tổng số lượt khách tham quan trong năm tháng rồi chia cho 5.

Giải chi tiết:

 a) Trong năm tháng đầu năm có tất cả 1220 lượt khách tham quan. ( 300 + 420 + 240 + 90 + 170 = 1220)

b) Tháng 2 có số lượt khách tham quan nhiều nhất (420 lượt)

c) Trong 5 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có 244 lượt khách tham quan ( 1220 : 5 = 244 ).

Vui học

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Phương pháp giải:

Tìm một năm thuộc thế kỉ nào bằng cách lấy hai chữ số đầu của các năm đã cho cộng thêm 1.

Giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 5 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài