Giải câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Giá trị \(25\% \) của 80 là:

(A) 250    (B) 200

(C) 200    (D) 20

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giá trị a% của b là \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{25.80}}{{100}} = 20\)

Vậy \(25\% \) của 80 là: 20

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu