Giải câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm kết quả của phép tính:

\(8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400).\)

(A) 100       (B) 200.

(C) -100      (D). -20

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính để chọn kết quả đúng

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400)\\ = ( - 1).100\\ =  - 100\end{array}\)

Chọn C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu