Giải câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A) 0, 3 > -0, 4.        (B) -0,9 > -0,99.

(C)-2,125 < 0.          (D) -0,555 < -0,666.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số thập phân rồi chọn phát biểu sai

Lời giải chi tiết

Ta thấy -0,555 > - 0,666

Chọn D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu