Giải câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

(A) \( - \frac{1}{4} = 0,25.\)     (B) \( - \frac{1}{4} =  - 0,25\)

(C) \( - \frac{1}{4} =  - 0,205\)   (D) \( - \frac{1}{4} =  - 0,025\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa phân số đã cho về phân số có mẫu là 100 sau đó đưa phân số đó ra số thập phân.

Lời giải chi tiết

Ta có: \( - \frac{1}{4} =  - \frac{{25}}{{100}} =  - 0,25\)

Chọn A.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu