Giải bài 6 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Thống kê diện tích và dân số ngày 01/4/2019 của một số vùng ở Việt Nam như sau:

Căn cứ vào bảng thống kê trên, tính mật độ dân số của các vùng nói trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị), biết rằng: “Mật độ dân số vùng (người/ km2) là tỉ số giữa dân số và diện tích của vùng đó.”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính tỉ số giữa dân số và diện tích của từng vùng.

+ Làm tròn các kết quả đến hàng đơn vị.

Muốn làm tròn số thập phân âm, ta là tròn số đối của nó rồi thêm dấu “ –“ trước kết quả

Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

     •  Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

     •  Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

          ◊ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

          ◊ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết

Mật độ dân số của vùng:

+ Đồng bằng sông Hồng là: \(\frac{{22543607}}{{21068,1}} \approx 1070\) (người/km2)

+ Đông Nam Bộ là: \(\frac{{17828907}}{{23597,9}} \approx 756\) (người/km2)

+ Tây Nguyên là: \(\frac{{5842681}}{{54641}} \approx 107\) (người/km2)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm