Bài 4 trang 72 SBT sử 6


Đề bài

Hãy trình bày nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lời giải chi tiết

Nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc:

- Về kinh tế: Nghề rèn sắt vẫn phát triển. Trong nông nghiệp nhân dân ta đã biết sử dụng sức kéo của trâu bò, biết làm thuỷ lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì, phát triển: nghề gốm, dệt vải và giao lưu buôn bán.

- Về văn hoá: chữ Hán, đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được truyền bá vào nước ta. Bên cạnh đó, nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sống theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền của dân tộc.

- Về xã hội: phân hoá thành ba tầng lớp:

+ Bộ phận giàu có chiếm số ít, bao gồm vua, lạc tướng, bồ chính,... gọi chung là quý tộc.

+ Bộ phận đông đảo nhất là nông dân công xã...

+ Một số ít là nô tì, khổ cực nhất.

- Từ khi bị phong kiến phương Bắc đô hộ, xã hội tiếp tục phân hoá:

+ Tầng lớp thống trị là bọn quan lại, địa chủ người Hán. Tầng lớp quý tộc người Âu Lạc mất quyền lực trở thành những hào trưởng.

+ Nông dân công xã bị phân hoá thành : nông dân công xã (số ít); nông dân lệ thuộc (đa số, do bị mất hết ruộng đất) và nô tì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 3 trang 71 SBT sử 6

    Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về các cuộc đấu tranh

  • Bài 2 trang 71 SBT sử 6

    Giải bài tập 2 trang 71 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp

  • Bài 1 trang 69 SBT sử 6

    Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài