Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm M, N, P không thẳng hàng

b) Đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB.

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB.

d) Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng là ba điểm thẳng hàng

b) Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút và chia đoạn thẳng đó làm hai phần bằng nhau

c) Vẽ hai điểm AB, kẻ đường thẳng đi qua hai điểm đó, lấy điểm K thuộc đường thẳng vừa vẽ.

d) Vẽ hai tia Ax và Ay chung gốc A ta được góc xAy, vẽ điểm M nằm trong góc đó.

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu