Giải bài 2 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng.

a) Khi ba điểm cùng thuộc một ...., ta nói rằng chúng thẳng hàng.

b) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm...... hai điểm còn lại.

c) Có một và chỉ một .... đi qua hai điểm A và B cho trước.

d) Nếu hai đường thẳng chỉ có ...... ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau.

e) Nếu hai đường thẳng không có nói rằng hai đường thẳng đó song song.

g) ...... là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B,

h) ...... của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai điểm đó.

i) ...... là hình gồm hai tia chung gốc.

k) Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là ...... 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết

a) Đường thẳng                               g) Đường thẳng

b) nằm giữa                                     h) Trung điểm

c) đường thẳng                                i) Góc

d) một điểm chung                           k) Góc tù

e) điểm chung

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu