Giải bài 12 trang 17 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những cánh hoa bằng các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở nhị hoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc để nối các số ở cánh hoa được giá trị là số ở nhị hoa

Lời giải chi tiết

Lời giải chi tiết

\(\left( { - 8} \right).25 + 30:( - 6) =  - 205\)

\(\left( { - \frac{1}{4}.400} \right) + \left( { - 7,2} \right):9 =  - 100,8\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm