Bài 1 trang 76 SBT sử 6


Giải bài tập 1 trang 76 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏ

A. triều đình nhà Đường đã công nhận nền tự chủ của An Nam đô hộ.

B. nhà Đường đã có sự thay đổi trong chính sách cai trị An Nam đô hộ.

C. An Nam đô hộ vẫn thuộc nhà Đường.

D. nhà Đường rất coi trọng Khúc Thừa Dụ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết:

Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏ An Nam đô hộ vẫn thuộc nhà Đường.

Chọn: C

Câu 2

Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích

A. củng cố quyền lực của họ Khúc.

B. xoá bỏ chế độ thống trị của chính quyền nhà Đường, xây dựng một nước hoàn toàn tự chủ.

C. đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.

D. cả B và c.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết:

Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích xoá bỏ chế độ thống trị của chính quyền nhà Đường, xây dựng một nước hoàn toàn tự chủ, đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.

Chọn: D

Câu 3

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất là

A. Khúc Thừa Dụ.

B. Khúc Hạo.

C. Dương Đình Nghệ.

D. Ngô Quyền.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán  (930-932)

Lời giải chi tiết:

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất là Dương Đình Nghệ. 

Chọn: C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài