Bài 1 trang 69 SBT sử 6


Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Năm 179 TCN, An Dương Vương

A. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc chống quân Tần thắng lợi.

B. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc đánh thắng quân xâm lược Triệu Đà.

C. tiến hành xây dựng thành cổ Loa.

D. do mất hết tướng giỏi và chủ quan không phòng bị nên bị Triệu Đà đánh bại.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?

Lời giải chi tiết:

Năm 179 TCN, An Dương Vương do mất hết tướng giỏi và chủ quan không phòng bị nên bị Triệu Đà đánh bại.

Chọn: D

Câu 2

Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời

A. thuộc Tần.

B. thuộc Hán.

C. thuộc Đường.

DBắc thuộc.

Phương pháp giải:

Xem lại chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời Bắc thuộc.

Chọn: D

Câu 3

Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch)

A. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

B. Triệu Thị Trinh phất cờ khởi nghĩa ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá).

C. Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.

D. Phùng Hưng và em là Phùng Hải đã họp quân, khởi nghĩa ở Đường Lâm.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ

Lời giải chi tiết:

Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

Chọn: A

Câu 4

Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là

A. Nam Việt.

B. Đại Cồ Việt.

C. Vạn Xuân.

D. Đại Việt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập

Lời giải chi tiết:

Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.

Chọn: C

Câu 5

Từ năm 179 TCN đến khoảng cuối thế kỉ VIII, nhân dân ta đã mấy lần giành lại được độc lập từ tay phong kiến Trung Quốc?

A. 1 lần          B. 2 lần

C. 3 lần          D. 4 lần

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ, mục 2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập, mục 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248), mục 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Từ năm 179 TCN đến khoảng cuối thế kỉ VIII, nhân dân ta đã 4 lần giành lại được độc lập từ tay phong kiến Trung Quốc.

Chọn: D

Câu 6

Thời Bắc thuộc, nước ta bị xoá tên, bị chia ra, nhập vào các quận, huyện của Trung Quốc, với tên gọi là:

A. Châu Giao, Giao Châu, An Nam đô hộ phủ.                   

B. Giao Chỉ.

C. Cửu Chân.

D. Nhật Nam.

Phương pháp giải:

Xem lại chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lời giải chi tiết:

Thời Bắc thuộc, nước ta bị xoá tên, bị chia ra, nhập vào các quận, huyện của Trung Quốc, với tên gọi là: châu Giao, Giao Châu, An Nam đô hộ phủ.

Chọn: A

Câu 7

Chính sách thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là

A. bóc lột nhân dân ta đến tận xương tận tuỷ để làm giàu cho chúng.

B. bắt rất nhiều người tài, thợ giỏi của nước ta đưa sang Trung Quốc.

C. vơ vét cạn kiệt mọi nguồn tài nguyên, sản vật của nước ta.

D. xoá tên nước ta và biến thành một quận huyện của Trung Quốc, đồng hoá dân ta với âm mưu Hán hoá dân tộc Việt.

Phương pháp giải:

Xem lại chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lời giải chi tiết:

Chính sách thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là xoá tên nước ta và biến thành một quận huyện của Trung Quốc, đồng hoá dân ta với âm mưu Hán hoá dân tộc Việt.

Chọn: D

Câu 8

Trong các cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào đánh đuổi được quân đô hộ, giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước trong thời gian dài nhất?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi nghĩa của Lý Bí.

C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

D. Khởi nghĩa của Phùng Hưng.

Phương pháp giải:

Xem lại chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lời giải chi tiết:

Khởi nghĩa của Lý Bí đánh đuổi được quân đô hộ, giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước trong thời gian dài nhất.

Chọn: B

Câu 9

Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta

A. truyền thống yêu nước.

B. tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.

C. ý thức vươn lên, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

D. tất cả các ý trên.

Phương pháp giải:

Xem lại chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lời giải chi tiết:

Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước, ý thức vươn lên, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Chọn: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 71 SBT sử 6

    Giải bài tập 2 trang 71 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp

  • Bài 3 trang 71 SBT sử 6

    Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về các cuộc đấu tranh

  • Bài 4 trang 72 SBT sử 6

    Giải bài tập 4 trang 72 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy trình bày nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài