Bài 1 trang 58 SBT sử 6


Giải bài tập 1 trang 58 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Xã hội thời Văn Lang - Âu Lạc đã phân hoá thành

A. ba tầng lớp: quý tộc, nông dân công xã và nô tì.

B. ba tầng lớp: quý tộc, địa chủ và nông dân công xã.

C. ba tầng lớp: quý tộc, nông dân công xã và thợ thủ công.

D. hai tầng lớp: địa chủ và nông dân công xã.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I – VI

Lời giải chi tiết:

Xã hội thời Văn Lang - Âu Lạc đã phân hoá thành ba tầng lớp : quý tộc, nông dân công xã và nô tì.

Chọn: A

Câu 2

Thời Bắc thuộc, nông dân công xã bị phân hoá thành

A. hai tầng lớp: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

B. ba tầng lớp: nông dân công xã, nông dân lệ thuộc và nô tì.

C. hai tầng lớp: nông dân công xã và nô tì.

D. hai tầng lớp: nông dân lệ thuộc và nô tì.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I – VI

Lời giải chi tiết:

Thời Bắc thuộc, nông dân công xã bị phân hoá thành hai tầng lớp: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

Chọn: A

Câu 3

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có những tôn giáo du nhập vào nước ta là

A. Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.

B. Nho giáo, Đạo giáo.

C. Đạo giáo, Thiên Chúa giáo.            

D. Nho giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I – VI

Lời giải chi tiết:

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có những tôn giáo du nhập vào nước ta là Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.

Chọn: A

Câu 4

Văn hoá Hán và những phong tục, luật lộ của người Hán đã du nhập vào nước ta, tuy nhiên nhân dân ta

A. vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

B. vẫn sinh hoạt theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền.

C. tiếp thu chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc của mình.

D. tất cả các ý trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I – VI

Lời giải chi tiết:

Văn hoá Hán và những phong tục, luật lộ của người Hán đã du nhập vào nước ta, tuy nhiên nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên, vẫn sinh hoạt theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền, tiếp thu chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc của mình.

Chọn: D

Câu 5

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm

A. 246.           B. 247.

C. 248.           D. 249.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm 248.

Chọn: C

Câu 6

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ ở

A. Phú Điền (Yên Định - Thanh Hoá).

B. Phú Điền (Triệu Sơn - Thanh Hoá).

C. Phú Điền (Gia Viễn - Ninh Bình).

D. Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá).

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá).

Chọn: D

Câu 7

Tướng nhà Ngô đem 6 000 quân sang Giao Châu đàn áp cuộc khởi nghĩa là

A. Tô Định

B. Mã Viện

C. Lục Dận.

D. Tôn Tư. 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

Lời giải chi tiết:

Tướng nhà Ngô đem 6 000 quân sang Giao Châu đàn áp cuộc khởi nghĩa là Lục Dận.

Chọn: C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài