Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh học bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết

Tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp là: 24 : 32 = \(\frac{3}{4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu