Bài 1 trang 18 SBT sử 6


Giải bài tập 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ khác với Người tinh khôn ở những điểm như:

A. Cơ thể Người tối cổ còn mọc nhiều lông, dáng đi thẳng, cằm nhô về phía trước, trán bợt ra sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

B. Ở Người tối cổ, trên cơ thể còn mọc nhiều lông, dáng đi hơi còng, cằm nhô về phía trước, trán bợt về phía sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

C. Cơ thể Người tối cổ còn nhiều lông, dáng đi lom khom, mặt phẳng, trán bợt ra sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

D. Cơ thể Người tối cổ còn nhiều lông, dáng đi lom khom, cằm nhô về phía trước, trán bợt ra sau, thể tích sọ não gần bằng Người tinh khôn.

Câu 2:

Đề bài:

Đời sống vật chất của Người tối cổ khác so Người tinh khôn là:

A. Người tối cổ đã biết làm ra lửa nhưng chưa biết ghè đẽo đá làm công cụ, chưa biết trồng trọt và chăn nuôi, chưa biết làm đồ gốm và dệt vải.

B. Người tối cổ đã biết làm ra lửa, ghè đẽo đá để làm công cụ, chưa biết trồng trọt và chăn nuôi, chưa biết làm đồ gốm và dệt vải.

C. Người tối cổ đã biết làm ra lửa, biết ghè đẽo và mài đá làm công cụ, chưa biết trồng trọt và chăn nuôi, chưa biết làm đồ gốm và dệt vải.

D. Người tối cổ mới biết dùng lửa, ghè đẽo đá làm công cụ, chưa biết trồng trọt và chăn nuôi, biết dệt vải và làm đồ gốm.

Câu 3:

Đề bài:

Nền tảng kinh tế chính của các quốc gia cổ đại là:

A. nông nghiệp trồng lúa ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp ở phương Tây.

B. nông nghiệp trồng lúa kết hợp chăn nuôi ở phương Đông và thủ công nghiệp kết hợp thương nghiệp ở phương Tây.

C. nông nghiệp tưới tiêu kết hợp chăn nuôi ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp kết hợp nông nghiệp ở phương Tây.

D. nông nghiệp ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp ở phương Tây.

Câu 4:

Đề bài:

Bộ phận dân cư đông đảo nhất và có vai trò lớn nhất trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại là:

A. nông dân công xã ở phương Đông, nô lệ và bình dân ở phương Tây.

B. nông dân công xã và thợ thủ công ở phương Đông, thợ thủ công và thương nhân ở phương Tây.

C. nông dân công xã ở phương Đông và nô lệ ở phương Tây.

D. nông dân công xã và thợ thủ công ở phương Đông, thợ thủ công, thương nhân và bình dân ở phương Tây.

Câu 4

Đề bài:

Thể chế chính trị điển hình ở các quốc gia cổ đại là

A. quân chủ chuyên chế cổ đại ở phương Đông và dân chủ cộng hoà ở phương Tây.

B. quân chủ chuyên chế ở phương Đông và dân chủ chủ nô ở phương Tây.

C. chuyên chế tập quyền ở phương Đông và cộng hoà ở phương Tây.

D. chuyên chế ở phương Đông và đế chế ở phương Tây.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy

Lời giải:

Về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ khác với Người tinh khôn ở những điểm như: Ở Người tối cổ, trên cơ thể còn mọc nhiều lông, dáng đi hơi còng, cằm nhô về phía trước, trán bợt về phía sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy

Lời giải:

Đời sống vật chất của Người tối cổ khác so Người tinh khôn là: Người tối cổ đã biết làm ra lửa, ghè đẽo đá để làm công cụ, chưa biết trồng trọt và chăn nuôi, chưa biết làm đồ gốm và dệt vải.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 3. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? và mục 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây

Lời giải:

Nền tảng kinh tế chính của các quốc gia cổ đại là: nông nghiệp trồng lúa ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp ở phương Tây.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 3. Xã hội cổ đại phương Dông bao gồm những tầng lớp nào? và mục 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-ma gồm những giai cấp nào?

Lời giải:

Bộ phận dân cư đông đảo nhất và có vai trò lớn nhất trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại là : nông dân công xã ở phương Đông và nô lệ ở phương Tây.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục Các loại nhà nước thời cổ đại

Lời giải:

Thể chế chính trị điển hình ở các quốc gia cổ đại là quân chủ chuyên chế ở phương Đông và dân chủ chủ nô ở phương Tây.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Ôn tập

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài